KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

(Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Doç. Dr. Vefa KURBAN

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe Gül SONCU

Dr. Öğr. Üyesi.  Emre OZAN

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Arş. Gör. Kadir Ertaç ÇELİK